Kaukolämpö tulee läheltä. Se syntyy kotimaisin voimin, ja se lämmittää koteja, kouluja ja konttoreita. Se on turvallista ja työllistävää. Se säästää luontoa, sillä sitä saadaan niin uusiutuvista energianlähteistä kuin talteen otetusta lämmöstä, joka muuten menisi hukkaan. Kaukolämpöä on meiltä meille.

 

 

Lämpökeskukset

Osa kaukolämpöä tuotetaan erillisissä lämpökeskuksissa. Nämä hyödyntävät lisääntyvässä määrin uusiutuvia energialähteitä. Tärkeimpiä yksittäisiä polttoaineita ovat puuperäiset polttoaineet, kuten metsähake ja teollisuuden puutähde. Suuremmissa yksiköissä esimerkiksi puun polttaminen on tehokkaampaa kuin hyvin pienissä yksiköissä. Samasta polttoaineesta saadaan enemmän energiaa hyötykäyttöön.

 

Hukkalämmön talteenotto

Suuri osa kaukolämpöä syntyy energiasta, joka muuten menisi hukkaan. Esimerkiksi tilojen ja laitteiden jäähdyttämisen yhteydessä syntyy runsaasti hukkalämpöä, joka otetaan talteen. Kaukolämmön ansiosta yhä useampi suomalainen koti lämpiää vaikkapa sairaaloista, datakeskuksista tai myymälöistä talteen otetulla lämmöllä.

 

Yhteistuotanto

Yhteistuotanto on kaukolämmön ylivoimaisen energiatehokkuuden ja ympäristömyönteisyyden keskeisin elementti. Kaukolämpö hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä, teollisuus- ynnä muiden prosessien jätelämpönä tai kaupungeissa. Yhteistuotanto on miltei kaksi kertaa tehokkaampaa verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon.

 

Lähin kaukolämpö löytyy meiltä: