Miksi kaukolampö?

Kaukolämpö on ollut suomalaisten taajamien lämmitysmuoto jo 1950-luvun alusta lähtien, ja tänä päivänä noin 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötalossa. Suomen nykyaikainen ja kehittyvä kaukolämpöjärjestelmä on maailman huipputasoa. Se on saanut myös kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta.

Kaukolämpö merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen lämmitysmuoto, jota käyttämällä voi säästää energiaa, rahaa ja aikaa ilman suuria investointeja. Kun lämmityslaitteita käyttää oikein ja harkitusti, energiaa säästyy ilman, että terveellisen asumisen vaatimuksista tarvitsee tinkiä.

Hyväkuntoiset laitteet takaavat miellyttävän ja tasaisen huonelämpötilan sekä riittävästi sopivan lämmintä vettä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Lisäksi laitteiden huolto- ja korjaustarve on vähäinen.

 

Monta toteutustapaa

Kaukolämmöllä kannattaa hoitaa kaikki lämmitys. Kaukolämpötaloissa esimerkiksi pesutilojen lämmittäminen sähköllä ei ole kokonaiskustannusten, energiatalouden tai ympäristön kannalta järkevää. Kaukolämmitetyissä rakennuksissa tilojen lämmityksen toteutustapoja on monia, ja valinta tehdäänkin asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Perinteinen tapa on patterilämmitys yhdistettynä märkätilojen lattialämmitykseen. Varsinkin pientaloissa suosituin lämmönjakotapa on nykyisin vesikiertoinen lattialämmitys, joka on varma, tasainen ja mukava lämmitysmuoto. Sen avulla voidaan luopua näkyvistä lämmityslaitteista, mikä antaa vapaat kädet tilojen sisustamiseen. Myös ilmalämmitys on mahdollinen toteutustapa kaukolämpötalossa.

Tunnetko sinä jo kaukolämmön edut? Asutpa omakotitalossa tai taloyhtiössä, kaukolämmön edut on hyvä tuntea. Keskustele naapureiden, tuttavien, kiinteistönhoitajan ja muiden asukkaiden kanssa – esimerkiksi yhtiökokouksissa.

 


Kaukolämpö on palvelu, jossa asiakas ulkoistaa lämmityksestä ja sen toiminnasta huolehtimisen ammattilaisille, jotka puolestaan huolehtivat asiakkaidensa lämmön riittävyydestä vuoden jokaisena päivänä ja tuntina. Kaukolämpöyritykset pohtivat jatkuvasti asiakkaiden näkökulmasta tehokkainta ja kilpailukykyisintä tapaa tuottaa tarvittava lämpö. Lisäksi ne päivystävät ja huoltavat säännöllisesti lämmön siirtämiseen käytettäviä kaukolämpöverkkoja.

Kaukolämmön hinta koostuu näiden palveluiden tuottamisesta, ja se vaihtelee paikkakunnittain. Hintatasoon vaikuttaa yleisesti kaukolämpöjärjestelmän koko, tehdyt investoinnit, tuotantolaitosten ikä, taajaman tai kaupungin rakenne sekä käytettävissä olevat polttoaineet ja energialähteet. Myös energiaverotus ja omistajan tuottovaatimukset vaikuttavat hinnanmuodostukseen.

Asiakas maksaa kaukolämmitykseen liittymisestään liittymismaksun, jonka suuruus vaihtelee eri paikkakunnilla ja erikokoisilla kiinteistöillä. Kaukolämmön käyttömaksut muodostuvat tyypillisesti energiamaksusta ja tehoon tai vesivirtaan sidotusta tehomaksusta. Käytetty lämpöenergia mitataan asiakaskohtaisesti ja kaukolämpöyritys laskuttaa asiakasta mittauksen perusteella. Taloyhtiössä lämmityskustannukset jaetaan taloyhtiössä asukkaiden kesken yleensä asuntopinta-alan mukaisesti.

 


Kaukolämpöyritykset tuntevat oman alansa kehityksen, viimeisimmätkin suositukset ja uusimmat laitteistot. Ne huolehtivat puolestasi kaukolämmön tuotannon lisäksi seuraavista asioista:

  • Asiakkaiden laitteiden toiminnan ja lämmönkulutuksen seuraaminen
  • Opastus laitteiden käyttöön
  • Energiansäästöneuvonta
  • Uusien ja saneerattujen kaukolämpölaitteiden suunnitelmien ja asennusten tarkistaminen
  • Lämmönkäyttöraportin tuottaminen vähintään kerran vuodessa (linkki sivulle Seuraa kaukolämmön kulutusta)

Monet kaukolämpöyritykset tarjoavat myös erilaisia energian tehokasta käyttöä edistäviä palveluja, kuten kaukolämpölaitteiden katselmusta ja huoltoa, lämmönsiirtimen tiiviystarkastuksia, kaukolämpölaitteiden uusintoja ym.

Kun haluat lisätietoa kaukolämmöstä, ota yhteys taloyhtiösi isännöitsijään tai paikalliseen kaukolämpöyritykseen. Taloyhtiöissä kannattaa lämmitysasiat ottaa keskusteluun myös yhtiökokouksessa.


Energiateollisuus ry on kehittänyt yhdessä kaukolämpöasiakkaiden kanssa laatuvaatimukset, jotka täyttäessään kaukolämpöyritys saa Reilu kaukolämpö -laatumerkin. Merkki on tae siitä, että yrityksen toiminta on avointa, reilua, kehityshakuista ja tiedottavaa.

Reilu kaukolämpö -laatumerkki voidaan myöntää yritykselle, joka on sitoutunut seuraaviin asioihin:

  • Kehittämään kaukolämpöä laadukkaana tuotteena
  • Turvaamaan hinnoittelun avoimuuden ja vertailtavuuden
  • Kehittämään asiakasturvallisuutta
  • Kehittämään avointa viestintää ja yhteistyötä eri asiakas- ja sidosryhmien sekä median kanssa

Energiateollisuus ry:n laatumerkkivaatimusten mukaan laatumerkkiä hakeva yritys myös hyödyntää toiminnassaan Energiateollisuuden teknisiä ja taloudellisia suosituksia, mm. kaukolämmön liittymis- ja myyntietoja.