Kaukolämpö kehittyy jatkuvasti ja on osa tulevaisuuden älykästä energiajärjestelmää. Kaukolämpöjärjestelmien rinnalle on alkanut syntyä kaukojäähdytysjärjestelmiä, joiden toimintaperiaate on samantyyppinen kaukolämmön kanssa. Kaukojäähdytyksen suljetussa kaksiputkisessa verkossa asiakkaille toimitetaan jäähdytettyä vettä tilojen ja prosessien jäähdyttämiseen. Kaukolämmitys ja -jäähdytys kytketään tulevaisuudessa voimakkaasti toisiinsa, sillä samassa prosessissa voidaan tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Tällöin puhutaan kolmoistuotannosta. Lisäksi asiakkailla syntyvä ylijäämälämpö voidaan yhdistetyn kaukolämmitys ja -jäähdytysjärjestelmän avulla kierrättää ja jalostaa hyötykäyttöön.

Yhdessä kaukojäähdytyksen kanssa kaukolämpöjärjestelmä mahdollistaa lämmön siirtämisen kaupungeissa sieltä, missä sitä on liikaa, sinne, missä lämmölle on kysyntää.

Kaukolämpöjärjestelmissä otetaan käyttöön myös uusia lämmön lähteitä ja tuotantomuotoja kuten lämpöpumppuja ja aurinkolämpöä. Tarkkaa ja ajantasaista mittaustietoa sekä kulutusennusteita hyödyntämällä järjestelmää optimoidaan entistäkin energiatehokkaammaksi.