Energiankulutuksen seuraaminen on helppoa. Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat etäluentana tai vaihtoehtoisesti talon kaukolämpölaitteiden hoitaja toimittaa mittarilukemat kaukolämpöyritykselle ohjeiden mukaan. Käyttöraportti toimitetaan asiakkaille vähintään kerran vuodessa.

Käyttöraportista selviää yleensä oman talon kulutuksen lisäksi paikkakunnan muiden vastaavien talojen lämmönkulutukset. Sää vaikuttaa lämmön vuosikulutukseen merkittävästi ja siksi raportteihin on useimmiten tehty lämpötilakorjaus. Laitteiden säädöt ja kunto on syytä tarkastaa, jos kulutus poikkeaa huomattavasti edellisten vuosien kulutuksesta.

Monet kaukolämpöyritykset tarjoavat asiakkailleen myös nettipalvelua, jonka kautta asiakas voi seurata energiankulutustaan jopa tuntitasolla. Tuntimittaustietoja seuraamalla laitteiden vikaantumisia ja virheellisiä toimintoja voi havaita hyvinkin nopeasti.

Taloyhtiöiden asukkaat voivat kysyä kulutustietoja isännöitsijältä tai kaukolämpölaitteiden hoitajalta. Kaukolämmön käyttöraportti on hyvä liittää mukaan yhtiökokouksen materiaaleihin tai kiinnittää se rappukäytävien ilmoitustauluille asukkaiden nähtäväksi. Myös sähköisiä viestintäkanavia voi käyttää hyödyksi raportin jakamisessa.

Moni kaukolämpöyritys toimittaa asiakkaille myös ennusteen tulevan lämmityskauden kustannuksista.

Pyydä tarvittaessa lisätietoja omalta lämmönmyyjältäsi kiinteistösi energiankulutuksesta ja mittauksesta. Tiedota kaukolämpöyritykselle kiinteistössä tehdyistä säästötoimenpiteistä, lämmön käytön lopettamisesta pidemmäksi aikaa sekä muista energiankulutukseen vaikuttavista muutoksista.