Liity

Fjärrvärme passar för alla typer av byggnader – enfamiljshus, flervåningshus, affärsfastigheter, kontors- och servicebyggnader samt för industrins uppvärmningsbehov. Anslutning till fjärrvärme är möjlig om det finns ett fjärrvärmenät i närheten eller om ett sådant planeras. Det är alltid bäst att höra med det lokala fjärrvärmeföretaget om möjligheterna att ansluta sig.

Fjärrvärmeföretaget ger offert på anslutning och driftskostnader på basis av de grundläggande uppgifterna om byggnaden. Det är lätt att installera fjärrvärme i både nya och gamla hus, eftersom fjärrvärmeutrustningen inte kräver stor plats. Anslutning till fjärrvärme höjer fastighetens värde. Därför är det också en satsning på framtiden.

 

Anslutningsprocessen

Det är lätt att ansluta sig till fjärrvärme. Börja med att kontakta det lokala fjärrvärmeföretaget. Där får du hjälp och råd med alla skeden i anslutningsprocessen.

Fjärrvärmekunden tecknar ett skriftligt värmeavtal med fjärrvärmeföretaget. Fjärrvärmeföretaget och kunden kommer gemensamt överens om en tidsplan för byggandet och planerar anslutningsledningens sträckning. Kundens VVS-planerare gör upp en fjärrvärmeplan som kunden kan använda för att ta in offerter från entreprenörer och leverantörer av fjärrvärmecentraler. Vissa fjärrvärmeföretag tillhandahåller nyckelfärdig leverans och sköter då både anskaffningen och installationen av kundens utrustning. Fjärrvärmeföretaget granskar planerna och dimensioneringarna för den nya fjärrvärmeutrustningen samt instruerar i hur utrustningen används.

 

Om du vill bli fjärrvärmekund:

1)                  Ta kontakt med det lokala fjärrvärmeföretaget.

2)                  Du får en offert och mer information om fjärrvärme.

3)                  Försäkra dig om att VVS-planerna är i sin ordning och gör upp en tidsplan.

4)                  Teckna ett värmeavtal med fjärrvärmeföretaget.

5)                  Fjärrvärmeföretaget granskar planerna.

6)                  Ta in offerter från värmeentreprenörer och leverantörer av fjärrvärmecentraler.

7)                  Fjärrvärmeföretaget bygger anslutningsledningen och installerar mätcentralen.

8)                  Värmeentreprenören installerar fjärrvärmecentralen och instruerar i hur den används.

9)                  Fjärrvärmeföretaget granskar installationerna.

10)                Fjärrvärmeföretaget kommer gärna och visar hur den nya utrustningen används.