Miksi kaukolampö?

Fjärrvärme har använts som uppvärmningsform i finländska tätorter ända sedan början av 1950-talet, och i dag bor cirka 2,7 miljoner finländare i fjärrvärmehus. Det moderna och innovativa fjärrvärmesystemet i Finland är av världsklass. Det har också fått internationellt erkännande för sin energieffektivitet.

Fjärrvärme innebär boendekomfort och välfärd. Fjärrvärme är en trygg, leveranssäker och lättskött uppvärmningsform som kan spara energi, pengar och tid utan stora investeringar. När värmeutrustningen används rätt och med eftertanke sparar man energi utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö.

Fjärrvärmeutrustning som är i gott skick ser till att rumstemperaturen är behaglig och jämn och att det finns tillgång till lagom varmt vatten dygnet runt under alla årstider. Dessutom är utrustningens underhålls- och reparationsbehov litet.

 

Många sätt att värma

Det lönar sig att sköta all uppvärmning med fjärrvärme. Att till exempel värma våtrummen med el i ett fjärrvärmehus är oklokt med tanke på såväl totalkostnaderna, energiekonomin som miljön. I fjärrvärmehus kan uppvärmningen av enskilda rum utföras på många sätt och kundens behov och önskemål avgör valet.

Det traditionella sättet är värmeelement i kombination med golvvärme i våtrummen. Särskilt i småhus är det i dag populärast med vattenburen golvvärme, som är en säker, jämn och behaglig uppvärmningsform. Med golvvärme slipper man synliga värmeelement, vilket ger fria händer vid inredningen. Luftuppvärmning är ett annat alternativ i fjärrvärmehus.

Känner du redan till fjärrvärmens fördelar? Oavsett om du bor i ett enfamiljshus eller ett bostadsbolag är det bra att känna till fjärrvärmens fördelar. Diskutera med grannar, bekanta, fastighetsskötaren och andra som bor i huset – till exempel på bolagsstämman.

 


Fjärrvärme är en tjänst där kunden lägger ut ansvaret för uppvärmningen och dess funktion på yrkesmän, som ser till att värmen räcker till för deras kunder under årets alla dagar och timmar. Fjärrvärmeföretagens strävan är att producera värme på det sätt som är effektivast och konkurrenskraftigast ur kundernas synvinkel. Dessutom upprätthåller de jour och underhåller regelbundet fjärrvärmenäten som överför värmen.

Fjärrvärmepriset bildas av produktionen av dessa tjänster och varierar på olika orter. Prisnivån påverkas allmänt av fjärrvärmesystemets storlek, gjorda investeringar, produktionsanläggningarnas ålder, tätortens eller stadens struktur samt tillgängliga bränslen och energikällor. Också energibeskattningen och ägarens produktionskrav påverkar prisbildningen.

För anslutningen till fjärrvärme betalar kunden en anslutningsavgift, vars storlek varierar på olika orter och för fastigheter av olika storlek. Bruksavgifterna för fjärrvärme består vanligen av en energiavgift och en effektavgift som är bunden till effekten eller vattenflödet. Den förbrukade värmeenergin mäts separat för varje kund och fjärrvärmeföretaget fakturerar kunden på basis av mätningen. I ett bostadsbolag fördelas värmekostnaderna på de boende, vanligen efter bostadsytan.


Fjärrvärmeföretagen känner utvecklingen i sin egen bransch, de senaste rekommendationerna och de nyaste anläggningarna. Förutom att producera fjärrvärme sköter de också följande:

  • Övervakar kundernas utrustnings funktion och värmeförbrukningen
  • Instruerar i hur utrustningen används
  • Ger råd om energisparande
  • Granskar planerna för ny och sanerad fjärrvärmeutrustning samt installationerna
  • Levererar en värmeförbrukningsrapport minst en gång per år (linkki sivulle Seuraa kaukolämmön kulutusta)

Många fjärrvärmeföretag tillhandahåller också olika tjänster som främjar effektiv energianvändning, bland annat granskning och service av fjärrvärmeutrustning, kontroll av värmeväxlarnas täthet, förnyande av fjärrvärmeutrustning m.m.

När du vill veta mer om fjärrvärme, kontakta då disponenten för ditt bostadsbolag eller det lokala fjärrvärmeföretaget. I bostadsbolag lönar det sig också att ta upp uppvärmningsfrågorna till diskussion på bolagsstämman.Finsk Energiindustri rf har tillsammans med fjärrvärmekunderna tagit fram kvalitetskrav för fjärrvärme. Ett fjärrvärmeföretag som uppfyller kraven får kvalitetsmärket Reko fjärrvärme. Märket borgar för att företagets verksamhet är öppen, reko, utvecklingsorienterad och informerande.

Kvalitetsmärket Reko fjärrvärme kan beviljas företag som förbundit sig till att:

  • Utveckla fjärrvärmen som en högklassig produkt
  • Säkerställa öppen och jämförbar prissättning
  • Utveckla kundtryggheten
  • Utveckla öppen kommunikation och samarbete med olika kund- och intressentgrupper samt med medierna

Ett företag som ansöker om kvalitetsmärkning enligt Finsk Energiindustri rf:s kvalitetsmärkningskrav tillämpar också Finsk Energiindustris tekniska och ekonomiska rekommendationer i sin verksamhet, bl.a. anslutnings- och försäljningsvillkoren för fjärrvärme.